Polityka116 Videos

Co mają? Ile zarabiają? Przeglądamy oświadczenia majątkowe

Do 30 kwietnia ludzie zarządzający naszą gminą są zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe. Niektóre z nich możemy przeczytać już dziś. Burmistrz, zastępca, radni Rady Miejskiej w Dzierzgoniu i inni muszą wykazać, ile pieniędzy zarobili w minionych dwunastu miesiącach. Przejrzyjmy więc oświadczenia majątkowe osób sprawujących władzę w gminie Dzierzgoń. Na początek zastępca burmistrza Aleksandra Kun oraz sekretarz […]

Burmistrz Dzierzgonia będzie zarabiać więcej? Może to być nawet ponad 19 tysięcy miesięcznie

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu będzie głosowana m.in. podwyżka wynagrodzenia dla burmistrz Dzierzgonia Jolanty Szewczun. Jeśli radni przegłosują tę uchwałę, to pani Jolanta Szewczun może zarabiać miesięcznie nawet ponad 19 tysięcy złotych brutto! Jak czytamy w projekcie uchwały, na wynagrodzenie dla Jolanty Szewczun składają się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250 zł, dodatek […]

Gmina sprzedaje ponad 35 hektarów terenu… Cena? Ponad milion złotych

Burmistrz Dzierzgonia 19 listopada wydała zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Minięta. Na te nieruchomości składa się kilka działek o łącznym obszarze ponad 35 hektarów.  Co możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tego terenu? Między innymi to, że działki wpisane są jako tereny górnicze […]

Budżet na 2022 rok i ponad milion złotych kredytu

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej gminy Dzierzgoń 2022 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.  Wedle uchwały budżetowej na 2022 rok gmina Dzierzgoń planuje wydać w nadchodzących 365 dniach ponad 54 miliony złotych, podczas gdy wpływy do gminy ustalono na poziomie ponad 52 milionów.  Jak gmina Dzierzgoń planuje pokryć deficyt budżetowy? Na […]

Radni przyjęli podwyżkę dla Starosty Sztumskiego. Prawie 5 tys. złotych więcej

Leszek Sarnowski, starosta powiatu sztumskiego, będzie zarabiać ponad 15 tysięcy złotych brutto. Taką uchwałę przyjęła ostatnio Rada Powiatu Sztumskiego. Takie informacje możemy przeczytać na portalu nowysztum.pl.  Przed podwyżką starosta Leszek Sarnowski mógł liczyć na ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz będzie to ponad 15 tysięcy. Mówimy tu wciąż o kwotach brutto. 

Daria Mietlewska-Dura ze Sztumu sekretarzem gminy Dzierzgoń

Znamy już nazwisko nowego sekretarza gminy Dzierzgoń. To Daria Mietlewska-Dura ze Sztumu. Jak czytamy w komunikacie, pani Daria Mietlewska-Dura uzyskała najwyższą ocenę punktową z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka wykazała się szeroką wiedzą z zakresu zagadnień wymienionych w ogłoszeniu o naborze oraz odpowiadała w sposób zadowalający na pytania komisji.  Pani Daria była w przeszłości m.in. sekretarzem […]

Kto nowym dyrektorem Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury?

Dziś w mediach ukazała się informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury przez Magdalenę Grodecką. Nie znamy jeszcze powodów rezygnacji dotychczasowej dyrektor, która przez wielu mieszkańców gminy uważana jest za jedną z najlepszych na tym stanowisku w ostatnich latach. Tak szybko jak pojawiła się ta informacja, tak szybko zaczęły pojawiać się […]

Leszek Sarnowski nowym starostą sztumskim, Kazimierz Szewczun wicestarostą

Zapowiadane zmiany w powiecie sztumskim w końcu się dokonały. Nic nie było w stanie zatrzymać na stanowisku byłą już panią starostę Sylwię Celmer. W głosowaniu na pierwszej czerwcowej sesji Rady Powiatu 11 radnych było za odwołaniem, 5 przeciw, a jeden głos został uznany za nieważny.  Tego samego dnia, na tej samej sesji, dokonano wyboru nowego […]

W powiecie sztumskim gorąco… Będzie nowy starosta?

Starostwo Powiatowe w Sztumie jest w ostatnich dniach miejscem gorącego sporu politycznego. Jeszcze przed majówką mogliśmy na portalu Dzierzgoń Twoje Miasto przeczytać artykuł o złożeniu przez radnych powiatowych wniosek o odwołanie Starosty Sztumskiego pani Sylwii Celmer. Wniosek ma zostać poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady Powiatu. Następnie mogliśmy zobaczyć wywiad przewodniczącej Rady Powiatu Dobrosławy […]

Siedem kandydatur z Dzierzgonia w plebiscycie Osobowość Roku 2020

Osobowość Roku to coroczny plebiscyt Dziennika Bałtyckiego, w którym wybierać można osoby szczególnie zaangażowane w życie społeczne, polityczne i kulturalne województwa pomorskiego, w tym powiatu sztumskiego. Jak czytamy na stronie internetowej: głosowanie będzie prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka. Laureaci z każdego miasta […]