Polityka120 Videos

Kto nowym dyrektorem Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury?

Dziś w mediach ukazała się informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury przez Magdalenę Grodecką. Nie znamy jeszcze powodów rezygnacji dotychczasowej dyrektor, która przez wielu mieszkańców gminy uważana jest za jedną z najlepszych na tym stanowisku w ostatnich latach. Tak szybko jak pojawiła się ta informacja, tak szybko zaczęły pojawiać się […]

Leszek Sarnowski nowym starostą sztumskim, Kazimierz Szewczun wicestarostą

Zapowiadane zmiany w powiecie sztumskim w końcu się dokonały. Nic nie było w stanie zatrzymać na stanowisku byłą już panią starostę Sylwię Celmer. W głosowaniu na pierwszej czerwcowej sesji Rady Powiatu 11 radnych było za odwołaniem, 5 przeciw, a jeden głos został uznany za nieważny.  Tego samego dnia, na tej samej sesji, dokonano wyboru nowego […]

W powiecie sztumskim gorąco… Będzie nowy starosta?

Starostwo Powiatowe w Sztumie jest w ostatnich dniach miejscem gorącego sporu politycznego. Jeszcze przed majówką mogliśmy na portalu Dzierzgoń Twoje Miasto przeczytać artykuł o złożeniu przez radnych powiatowych wniosek o odwołanie Starosty Sztumskiego pani Sylwii Celmer. Wniosek ma zostać poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady Powiatu. Następnie mogliśmy zobaczyć wywiad przewodniczącej Rady Powiatu Dobrosławy […]

Siedem kandydatur z Dzierzgonia w plebiscycie Osobowość Roku 2020

Osobowość Roku to coroczny plebiscyt Dziennika Bałtyckiego, w którym wybierać można osoby szczególnie zaangażowane w życie społeczne, polityczne i kulturalne województwa pomorskiego, w tym powiatu sztumskiego. Jak czytamy na stronie internetowej: głosowanie będzie prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka. Laureaci z każdego miasta […]

Gospodarowanie odpadami. Burmistrz nakłada karę na ZGKiM w Dzierzgoniu

Kwestia gospodarowania odpadami w gminie Dzierzgoń wciąż jest jednym z głównych tematów pojawiających się w przestrzeni publicznej. Kolejny rozdział miał miejsce na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.  Ostatnio mogliście na naszym portalu zobaczyć zaskarżenie decyzji gminy Dzierzgoń przez jedną ze wspólnot mieszkaniowych. Finał tej sprawy jeszcze nie nadszedł, ale były w tej skardze ważne […]

Na remont budynków komunalnych Gmina weźmie kredyt. Ponad milion złotych

Na czwartkowej sesji Rada Miejska w Dzierzgoniu będzie głosować nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku na pokrycie deficytu. Tak mówi punkt 19. porządku obrad najbliższej sesji.  Według naszych informacji Gmina Dzierzgoń planuje zaciągnąć kredyt w kwocie ponad 1 miliona 205 tysięcy złotych na finansowanie zadania związanego z przedsięwzięciem remontu z […]

Jolanta Szewczun: „Tylko szkoda olbrzymia, że nie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i że nieraz jesteśmy w stanie ulec takiemu taniemu populizmu”

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbyła się 22 grudnia o godzinie 10:00, Rada Miejska – niejednogłośnie – zatwierdziła budżet na rok 2021. Po głosowaniu nad jego przyjęciem głos zabrała burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczun, która podziękowała radzie za uchwalenie przyszłorocznego budżetu. Prezentujemy Państwu wybrane fragmenty przemówienia i odsyłamy do relacji z sesji. Panie […]

Podwyżka cen za wywóz śmieci przyklepana. Kto głosował za, a kto był przeciw?

Barbara Chwesiuk, Czesława Kurak, Mateusz Lepka, Lucyna Maczyszyn, Agnieszka Parafińska, Tomasz Przybilski, Andrzej Pskiet, Ryszard Świder – to ósemka radnych Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która głosowała za podjęciem uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Przeciw było trzech radnych – Zbigniew Czechowski, Grzegorz Murawski, Rafał Żemojdzin. Od […]

XVII sesja Rady Miejskiej już 30 listopada

W poniedziałek 30 listopada będzie mieć miejsce XVII sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Jak prezentuje się porządek obrad? 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad. 3) Uwagi radnych do protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2020 r. 4) Przedstawienie informacji […]

Kolejny etap Centrum Wsparcia Rodziny w budynku starej piekarni w Dzierzgoniu?

Ostania sesja Rady Miejskiej ze względu na obecną sytuację odbyła się w trybie zdalnym. Sesja nie była zbyt długa i przebiegła sprawnie. Co ciekawego działo się na ostatnim posiedzeniu? Punkt 14 XVI sesji Rady Miejskiej dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie udziału przez gminę Dzierzgoń związanej z realizacją projektu pod nazwą Centrum […]