DOK pyta Cię o kulturę

Dzierzgoński Ośrodek Kultury wychodzi do mieszkańców i osób zaangażowanych kulturalnie z ankietą poświęconą temu, co jeszcze można w naszej gminie związane z kulturą wymyślić. Ankieta jest krótka, zawiera kilka pytań, a odpowiedzi z pewnością pomogą ludziom w DOK spojrzeć szerzej na inicjatywy i propozycje kulturalne w gminie Dzierzgoń. Dlatego zachęcamy Was do wzięcia w niej udziału.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Badanie realizowane jest w ramach programu grantowego Narodowego Centrum Kultury „DOM KULTURY + Inicjatywy Lokalne”, mającego na celu realizację nowatorskich projektów animacyjnych, ukierunkowanych na współpracę w środowiskach lokalnych.

Jak mówi sam DOK, każdy głos jest dla nich ważny, szczególnie tych osób, które chcą włączyć się w inicjowanie i współtworzenie różnego typu działań kulturalnych.

(Visited 176 times, 1 visits today)

Możesz być zainteresowany

Comment (2)

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.