IV sesja Rady Miejskiej już 27 grudnia

W poświąteczny czwartek 27 grudnia o godzinie 15:30 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Poniżej prezentujemy Państwu porządek jej obrad. Nasze kamery będą obecne w tym dniu na sali, więc możecie spodziewać się szczegółowej relacji z tych ostatnich w roku 2018 obrad Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 listopada 2018 r.

4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.
a) przedstawienie informacji – ref. Burmistrz,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.

5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).

6) Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w Dzierzgoniu w roku szkolnym 2017/2018:
a) przedstawienie informacji – ref. Dyrektorzy Placówek Oświatowych,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.

7) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń – ref. Skarbnik,
c) odczytanie opinii Komisji Stałych przez jej Przewodniczących,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad projektem uchwały..

8) Uchwalenie budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem – ref. Skarbnik,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2019 rok – ref. Skarbnik,
c) odczytanie opinii Komisji Stałych przez jej Przewodniczących,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9) Zmiana Budżetu gminy na 2018 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

10) Uchwalenie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

11) Zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. p.o. Kierownik GK,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

12) Wyrażenie zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z gruntem i na udzielenie bonifikaty:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. p.o. Kierownik GK,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

13) Wybór kandydatury z Gminy Dzierzgoń na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie.
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Z-ca Burmistrza,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

14) Podwyższenie kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

15) Określenie zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lato 2019-2023:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

16) Przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

17) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dzierzgoń na rok 2019:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

18) Zmiana uchwały Nr XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok 2018:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

19) Określenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów na terenie gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

20) Wolne wnioski i informacje.
21) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
22) Zamknięcie sesji.

Możesz być zainteresowany

Comment (7)

 1. Co na to ludzie z Tywąz? Wydaje mi się, że ten spektakularny upadek Spks to zamierzone działanie przed wyborami. Bo podobno i tak miała dawno zamknąć

 2. A jak to się ma do obietnicy przedwyborczej podobno jolcia miala odbudować dzierzgonski SPKS? bylo obiecywane, to nasz przewoznik. Już po wyborach Świder nie woła że nikt się nie martwi o rodziny i dzieci pracowników SPKS no jak zmienia się zachowanie ludzi po wyborach . Teraz juz go los rodzin pracownikow nie obchodzi?

 3. O SPKS nie trzeba się już martwić bo sprzedali pod Biedronkę , Rosmana i Pepco .Traz to ich czeka EMERYTURA. Brawo Wy.

 4. I jak znowu czytam punkt ,że będzie uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii to zastanawiam się, czy wreszcie radni przypomną sobie , że w Dzierzgoniu zamknięto 14 punktów gier hazardowych.
  Według CBOS w ubiegłym.roku ok.49%Polaków brało udział w grach za pieniądze.Wielu z nich jest dziś gotowa zapłacić 8-10tys.zł za kurację odwykową,która pozwoli im wrócić do normalnego życia.A co z tymi, którzy nie mają grosza przy duszy,a często i ogromne długi przez hazard.?????
  Przypominam radnym,że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej pozwala na to,aby powiat przekazał gminom zadania z zakresu odwykowego.Pidyktowane to jest tym,kiedy czas dojazdu do poradni odwykowej przekracza godzinę.Najbliższa fachowa pomoc hazardzistom jest w Gdańsku.
  Zastanówcie się nad tym problemem radni?????

 5. Świder kiedy przekazesz diete na dozywianie dzieci w Bruku i Bagarcie. Przecież ty udzielasz się społecznie, jak możesz nie myśleć o dzieciach , przecież pokazałeś jak się martwiles o pracowników SPKS jak długo będziesz udawał że tego nie słyszysz, dzieci nasze wołają.Dieta na dożywianie.

  1. Od dożywiania dzieci są rodzice oraz w razie potrzeby MOPS, radny nie musi dożywiać , radny jest od pracy na rzecz mieszkańców (nie Burmistrza). Niech wytrwale docieka co, gdzie , z kim i o czym ……
   taka jego rola. Do pracy i dość wchodzenia w pewne części ciała Pani Burmistrz , mieszkańcy go wybrali i oczekują spełnienia obietnic złożonych mieszkańcom w kampanii wyborczej, włażenia w tyłek nie obiecał i niech tak zostanie.

   1. A co by szkodzilo gdyby przekazał na jakikolwiek cel dobroczynny. Myślę ze byloby to fajną tradycją w naszym mieście. Przybysz dawal na dzieci. A teraz moze byc na inny szczytny cel.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *