Kolejny etap Centrum Wsparcia Rodziny w budynku starej piekarni w Dzierzgoniu?

Ostania sesja Rady Miejskiej ze względu na obecną sytuację odbyła się w trybie zdalnym. Sesja nie była zbyt długa i przebiegła sprawnie. Co ciekawego działo się na ostatnim posiedzeniu?

Punkt 14 XVI sesji Rady Miejskiej dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie udziału przez gminę Dzierzgoń związanej z realizacją projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w gminie Dzierzgoń.

W tej sprawie pytanie do burmistrz Dzierzgonia skierował radny Zbigniew Czechowski: „Czy pani burmistrz podtrzymuje swoje stanowisko w tym względzie, że najlepszym budynkiem do tego projektu będzie budynek na ulicy Różanej, po starej piekarni, który jak się nie mylę, należy teraz do banku BS-u? Czy nie może jednak zostać do tego projektu wyznaczony budynek w Nowinach?

Odpowiedź burmistrz Jolanty Szewczun brzmiała: „Ja tutaj szeroko państwa informowałam, jeśli chodzi o budynek w Nowinach, ten temat był mocno przedyskutowany na wszystkich komisjach. Ja się wcale nie upieram, że to musi być tamten budynek, ale nie widzę technicznych możliwości ani organizacyjnych, żebyśmy my w tym krótkim czasie mogli zagospodarzyć budynek w Nowinach, dlatego że tam jest 12 mieszkań, ale, proszę państwa, ten projekt jest cały czas projektem, który jest opracowywany i generalnie rozpoczęła się dopiero jego droga. To nie jest moment, kiedy my złożyliśmy już wniosek. My nad nim po prostu pracujemy. Wybieramy najwłaściwszą lokalizację dla mieszkańców, którzy będą z tego obiektu korzystać„.

Głos w tej sprawie zabrała również wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Czesława Kurak: „Po posiedzeniu naszej komisji pozytywnie zawrzało z tym domem i gros seniorów, z którymi rozmawiałam woli Dzierzgoń niż Nowiny, pani burmistrz. Gdyby miało dojść do skutku, to wolą ulicę Różaną w Dzierzgoniu niż Nowiny na miejsce tego Domu„.

Burmistrz Jolanta Szewczun: „Proszę państwa, też miała ta uchwała taką intencję, żebyśmy też na ten temat rozmawiali. Oczywiście te państwa uwagi my przyjmujemy, będziemy je konsultować, ale też to braliśmy pod uwagę, że Dzierzgoń ma lepszą lokalizację, bo to jest jednak miejscowość, którą więcej osób zamieszkuje„.

Sam projekt uchwały możecie przeczytać poniżej.

Obejrzyj XVI sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

Możesz być zainteresowany

Comment (2)

  1. Całą posesją,zarządza b…k fio…y,a nasz be ..bur…strz w bia… ych ręka… kach przej…ie kilkunastoletnią kulę u nogi f …ny.My podatnicy zfina…..je my cichaczem przyszłą kamp …ię wybo …ą.kr…elliMożna? można.Wszystko było by ok,gdyby nie te powią ..ni .. a. Polityka + kas ..a.Lokalizacja .Wybierając now .. ny, zyskali byśmy wyremontowanie zabytku i odnowienie parku,a tak nie wiadomo czy w najbliższym czasie uda się ten obiekt wyremontować i nie pójdzie w ślady innych zdemolowanych pałacyków.Czy się mylę?Czy załatwienie spraw w taki sposób nikomu to nie przeszkadza ?Ciekawe jaką kw…tę za piek …ię trzeba będzie zap ..ić?

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *