Morsy w jeziorze Kuksy

Gdy nikt już nawet nie myśli o zanurzeniu co najwyżej kostek w zimnej wodzie, na naszych twarzach rysuje się lekkie przerażenie, jak widzimy Dzierzgońskich Morsów z uśmiechem na twarzy 🙂
Dzisiaj odbyło się kolejne morsowanie w jeziorze Kuksy. Gratulujemy wytrwałości i hartu ducha.

…i z tego miejsca zapraszamy odważnych do spróbowania sił kąpieli w ekstremalnie niskich temperaturach 🙂

Fotorelacja z dzisiejszego morsowania na FB Grupy Ludzi Aktywnych Sportowo Dzierzgoń Team 🙂

(Visited 265 times, 1 visits today)

Możesz być zainteresowany

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.