Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgoniu z nowym sztandarem

W sobotę 4 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgoniu otrzymała swój nowy sztandar. Dzień Strażaka w Polsce i na świecie obchodzony jest właśnie 4 maja, dlatego też ten dzień był bardzo dobrą okazją do wręczenia naszym strażakom nowego sztandaru.

Uroczystości zainaugurowała uroczysta Msza Święta, na której poświęcono nowy sztandar. Potem – już pod remizą strażacką przy ulicy Krzywej – nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru strażakom z Dzierzgonia. W sobotę został również odznaczony prezes OSP Dzierzgoń pan Grzegorz Zawistowski, którego koledzy strażacy uhonorowali za dotychczasową pracę na rzecz dzierzgońskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia możecie Państwo zobaczyć na profilu Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury (kliknij).

(Visited 292 times, 1 visits today)

Możesz być zainteresowany

Comment (1)

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.