Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w powiecie sztumskim

Dziś po raz pierwszy w raportach dotyczących liczby osób zarażonych koronawirusem pojawił się powiat sztumski. Na jego terenie pozytywnie na obecność COVID-19 zdiagnozowano mężczyznę w średnim wieku. Jak poinformował Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak mężczyzna ten znajduje się obecnie pod nadzorem epidemiologicznym.

Miejmy nadzieję, że ten pierwszy przypadek okaże się zarazem ostatnim na naszym terenie. O ewentualnych nowych przypadkach będziemy Was w miarę możliwości informować na bieżąco.

(Visited 179 times, 1 visits today)

Możesz być zainteresowany

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.