Recytowali o patriotyzmie – mieszkaniec Dzierzgonia z 3. miejscem w konkursie

W miniony weekend członkowie grupy teatralnej Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury brali udział w IV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki o „Patriotyczną Nutę”. DOK reprezentowali: Zosia, Paulina i Nikodem. Dzierzgońscy reprezentanci wrócili z festiwalu z nagrodą, ponieważ Nikodem Lewandowski zajął 3 miejsce w kategorii „Recytacja” dla dzieci w wieku 10-12 lat. Brawo!

Przy okazji przypominamy, że zajęcia teatralne odbywają się w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury w każdy czwartek o godzinie 16:30. Młodzież serdecznie zapraszamy.

(Visited 110 times, 1 visits today)

Możesz być zainteresowany

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.