Tęczowe Przedszkole wraca do pracy

W czwartek, 14 maja, rodzice będą mogli znowu przyprowadzić swoje dzieci do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. Taką informację możemy przeczytać na profilu Gminy Dzierzgoń na jednym z portali społecznościowych.

Jak czytamy w komunikacie, „ostatni tydzień poświęciliśmy na wdrażanie w naszych jednostkach wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie opracowane i wprowadzane procedury konsultujemy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku. Całą swoją uwagę skupiamy na bezpieczeństwie dzieci, ich rodziców oraz personelu. W związku z tym informujemy, iż od dnia 14 maja 2020 roku (CZWARTEK) wznawiamy działalność Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu„.

(Visited 368 times, 1 visits today)

Możesz być zainteresowany

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.