W czwartek XIII sesja Rady Miejskiej. W planie aż 34 punkty

W czwartek 20 lutego o godzinie 14:30 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Porządek obrad liczy sobie tym razem aż 34 punkty. Poniżej ich pełen spis.

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6) Rozpatrzenie sprawozdania za 2019 rok z działalności Straży Miejskiej w Dzierzgoniu – ref. p.o. Komendant – Piotr Kędzierski.
7) Rozpatrzenie sprawozdania za 2019 rok z działalności Posterunku Policji w Dzierzgoniu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w gminie Dzierzgoń – ref. Komendant Powiatowy Policji w Sztumie – insp. Tomasz Czaja.
8) Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – Z-ca Burmistrza – Wojciech Demko.
9) Rozpatrzenie informacji o stanie bezrobocia w gminie w 2019 r. – ref. Dyrektor PUP w Dzierzgoniu – Agnieszka Mackiewicz.
10) Rozpatrzenie informacji na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w 2019 r – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
11) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu – ref. Dyrektor MOPS – Marta Budzińska.
12) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą „Klub Senior+” w Dzierzgoniu – ref. Dyrektor MOPS – Marta Budzińska.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń – ref. Skarbnik Dzierzgonia – Halina Redlin.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 – ref. Skarbnik Dzierzgonia – Halina Redlin.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu – ref. Skarbnik Dzierzgonia – Halina Redlin.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu poprzez likwidację Filii Tęczowego Przedszkola w Żuławce Sztumskiej – ref. Z-ca Burmistrza – Wojciech Demko.
17) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Żuławce Sztumskiej – ref. Z-ca Burmistrza – Wojciech Demko.
18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dzierzgoń” – ref. Z-ca Burmistrza – Wojciech Demko.
19) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Dzierzgonia dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Dzierzgoń – ref. Z-ca Burmistrza – Wojciech Demko.
20) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dzierzgoń – ref. Kierownik Referatu Organizacyjnego – Aleksandra Kun.
21) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowościach Nowiny i Nowiec, w gminie Dzierzgoń – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzgoń – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
23) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym (działka nr 785/33) – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
24) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym (działka nr 748/9) – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
25) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego w miejscowości Jasna, gmina Dzierzgoń – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
26) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym (działka nr 748/16) – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
27) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (działka nr 785/18) – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
28) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
29) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
30) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2020 roku – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Jacek Karpowicz.
31) Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Stałych.
32) Wolne wnioski i informacje.
33) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
34) Zamknięcie sesji.

Transmisję z obrad będzie oczywiście można zobaczyć w Internecie.

Możesz być zainteresowany

Comment (2)

  1. Dokładnie i jeszcze z tego chcą zrobić kolejny sukces, nie do wiary, antyk tak to określił chyba sam przewodniczący.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *