XVII sesja Rady Miejskiej już 30 listopada

W poniedziałek 30 listopada będzie mieć miejsce XVII sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Jak prezentuje się porządek obrad?

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2020 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6) Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierzgoniu na lata 2020- 2022”- ref. Wojciech Budziński.
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Wojciech Budziński
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.
7) Podjęcie uchwały projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – ref. Wojciech Budziński,
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Wojciech Budziński
b) dyskusja i przyjęcie uchwały.
8) Wolne wnioski i informacje.
9) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
10) Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w trybie on-line, a jej przebieg będzie można oglądać w internecie.

Możesz być zainteresowany

Comment (3)

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *