270 000 złotych dofinansowania na projekt związany z rzeką Dzierzgoń!

Gmina Dzierzgoń wychodząc naprzeciw środowiskowym potrzebom w ubiegłym roku, złożyła dokumentację aplikacyjną o środki zewnętrze. Dziś już możemy potwierdzić Państwu, że projekt pn. „Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej rzeki Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń”, został oceniony pozytywnie i został wybrany do dofinansowania!

To świetna wiadomość, tym bardziej że projektem objęta jest rzeka Dzierzgoń w centrum miasta. Dzięki temu będziemy mogli odbudować ekosystem i sprzyjać rozwojowi różnorodności biologicznej w mieście. Planuje się budowę tarlisk ryb w centrum miasta, liczne nasadzenia roślinności wodnej i lądowej.

Ponadto powstanie Szlak pieszy od obecnej ul. Odrodzenia (korty) wraz ze schodami od strony poczty, aż do drewnianego mostku przy Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. Szlak pieszy powstanie także po drugiej strony rzeki przy straży pożarnej.
Ponadto zagospodarowany zostanie teren po ławeczkach na kortach oraz wzdłuż ciągu wypoczynkowego nad rzeką zostaną zamontowane liczne elementy małej infrastruktury, w tym ekologiczne budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy i hotel dla owadów.

Cały teren uzbrojony zostanie w ławki parkowe, śmietniki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, oświetlenie i monitoring.
W celu lepszego wykorzystania terenu na cele edukacyjne, powstanie aplikacja pod roboczą nazwą „Dzierzgoń – włącz wyobraźnię”. Aplikacja będzie stworzona do użycia na urządzeniach mobilnych typu smartfon i powiązana ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną przebiegającą w dolinie rzeki na terenie miasta Dzierzgoń.

W ramach działań edukacyjnych grupa młodzieży szkolnej, nauczyciele i mieszkańcy pod nadzorem przyrodników będą brali udział w monitoringu działań projektowych. Zakłada się, że dzięki zdobyciu wiedzy przyrodniczej i zaangażowaniu w działania ochronne, powstanie swoista więź mieszkańców z przyrodą, która wpłynie na rozwój świadomości przyrodniczej i dbałość o bioróżnorodność wśród mieszkańców.

Całość projektu opiewa na ok. 330.000 zł z tego aż 270.000 zł stanowi dofinansowanie.

Możesz być zainteresowany

Comment (2)

  1. To prawie tyle samo co pewna osoba chciała odszkodowania od RTI. No , ale jak ktoś pozwala to nie wypada nie brać.Co niektórzy nie widzą nawet w tym nic dziwnego

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *