Dzierzgońska Młodzieżowa Rada Miejska jedną z trzech najlepszych w Polsce

Nasi młodzi radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej przeżywają wspaniały czas. Samorządowcy zostali wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie „Młodzieżowa Rada 2019”. Obok Chełma i Poznania to właśnie Dzierzgoń zdobył najwyższe uznanie konkursowego jury. Statuetki wręczono przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad „Młodzi 4.0 Przyszłość”.

List do młodych radnych wystosowali również prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Młodzieżowa Rada Miejska gminy Dzierzgoń pod kierownictwem Dariusza Browarczyka jest bardzo aktywna i tę aktywność doceniono również poza granicami naszej gminy. Za to należą im się słowa najwyższego uznania. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

(Visited 386 times, 1 visits today)

Możesz być zainteresowany

Comment (3)

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.