Polityka113 Videos

Budżet na 2022 rok i ponad milion złotych kredytu

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej gminy Dzierzgoń 2022 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.  Wedle uchwały budżetowej na 2022 rok gmina Dzierzgoń planuje wydać w nadchodzących 365 dniach ponad 54 miliony złotych, podczas gdy wpływy do gminy ustalono na poziomie ponad 52 milionów.  Jak gmina Dzierzgoń planuje pokryć deficyt budżetowy? Na […]

Radni przyjęli podwyżkę dla Starosty Sztumskiego. Prawie 5 tys. złotych więcej

Leszek Sarnowski, starosta powiatu sztumskiego, będzie zarabiać ponad 15 tysięcy złotych brutto. Taką uchwałę przyjęła ostatnio Rada Powiatu Sztumskiego. Takie informacje możemy przeczytać na portalu nowysztum.pl.  Przed podwyżką starosta Leszek Sarnowski mógł liczyć na ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz będzie to ponad 15 tysięcy. Mówimy tu wciąż o kwotach brutto. 

Daria Mietlewska-Dura ze Sztumu sekretarzem gminy Dzierzgoń

Znamy już nazwisko nowego sekretarza gminy Dzierzgoń. To Daria Mietlewska-Dura ze Sztumu. Jak czytamy w komunikacie, pani Daria Mietlewska-Dura uzyskała najwyższą ocenę punktową z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka wykazała się szeroką wiedzą z zakresu zagadnień wymienionych w ogłoszeniu o naborze oraz odpowiadała w sposób zadowalający na pytania komisji.  Pani Daria była w przeszłości m.in. sekretarzem […]

Kto nowym dyrektorem Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury?

Dziś w mediach ukazała się informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury przez Magdalenę Grodecką. Nie znamy jeszcze powodów rezygnacji dotychczasowej dyrektor, która przez wielu mieszkańców gminy uważana jest za jedną z najlepszych na tym stanowisku w ostatnich latach. Tak szybko jak pojawiła się ta informacja, tak szybko zaczęły pojawiać się […]

Leszek Sarnowski nowym starostą sztumskim, Kazimierz Szewczun wicestarostą

Zapowiadane zmiany w powiecie sztumskim w końcu się dokonały. Nic nie było w stanie zatrzymać na stanowisku byłą już panią starostę Sylwię Celmer. W głosowaniu na pierwszej czerwcowej sesji Rady Powiatu 11 radnych było za odwołaniem, 5 przeciw, a jeden głos został uznany za nieważny.  Tego samego dnia, na tej samej sesji, dokonano wyboru nowego […]

W powiecie sztumskim gorąco… Będzie nowy starosta?

Starostwo Powiatowe w Sztumie jest w ostatnich dniach miejscem gorącego sporu politycznego. Jeszcze przed majówką mogliśmy na portalu Dzierzgoń Twoje Miasto przeczytać artykuł o złożeniu przez radnych powiatowych wniosek o odwołanie Starosty Sztumskiego pani Sylwii Celmer. Wniosek ma zostać poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady Powiatu. Następnie mogliśmy zobaczyć wywiad przewodniczącej Rady Powiatu Dobrosławy […]

Siedem kandydatur z Dzierzgonia w plebiscycie Osobowość Roku 2020

Osobowość Roku to coroczny plebiscyt Dziennika Bałtyckiego, w którym wybierać można osoby szczególnie zaangażowane w życie społeczne, polityczne i kulturalne województwa pomorskiego, w tym powiatu sztumskiego. Jak czytamy na stronie internetowej: głosowanie będzie prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka. Laureaci z każdego miasta […]

Gospodarowanie odpadami. Burmistrz nakłada karę na ZGKiM w Dzierzgoniu

Kwestia gospodarowania odpadami w gminie Dzierzgoń wciąż jest jednym z głównych tematów pojawiających się w przestrzeni publicznej. Kolejny rozdział miał miejsce na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.  Ostatnio mogliście na naszym portalu zobaczyć zaskarżenie decyzji gminy Dzierzgoń przez jedną ze wspólnot mieszkaniowych. Finał tej sprawy jeszcze nie nadszedł, ale były w tej skardze ważne […]

Na remont budynków komunalnych Gmina weźmie kredyt. Ponad milion złotych

Na czwartkowej sesji Rada Miejska w Dzierzgoniu będzie głosować nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku na pokrycie deficytu. Tak mówi punkt 19. porządku obrad najbliższej sesji.  Według naszych informacji Gmina Dzierzgoń planuje zaciągnąć kredyt w kwocie ponad 1 miliona 205 tysięcy złotych na finansowanie zadania związanego z przedsięwzięciem remontu z […]

Jolanta Szewczun: „Tylko szkoda olbrzymia, że nie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i że nieraz jesteśmy w stanie ulec takiemu taniemu populizmu”

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbyła się 22 grudnia o godzinie 10:00, Rada Miejska – niejednogłośnie – zatwierdziła budżet na rok 2021. Po głosowaniu nad jego przyjęciem głos zabrała burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczun, która podziękowała radzie za uchwalenie przyszłorocznego budżetu. Prezentujemy Państwu wybrane fragmenty przemówienia i odsyłamy do relacji z sesji. Panie […]